skip to Main Content
Menu

VACATURES

Voor ons bestuur zijn wij op zoek naar een Secretaris

De vervoersvereniging Heerhugowaard is opgericht in 2010. Vorig jaar reden er bijna 30.000 passagiers met ons mee in de lijndienst, het deur-tot-deur vervoer en het groepsvervoer. Vanaf deze zomer gaan we starten met een pilot buurtbus  Heerhugowaard – Langedijk.
Om dat te realiseren werken onze ruim 130 vrijwilligers met veel enthousiasme in functies als chauffeur, wagenpark- en kantoormedewerker. Iets waar we trots op zijn! De vrijwilligers vormen een belangrijk maatschappelijk kapitaal voor de vereniging. Zij zijn van wezenlijk belang voor de uitvoering van het werk, zijn een exponent van burgerparticipatie en zijn een belangrijke link naar de lokale samenleving.
Onze vereniging vervult een belangrijke functie voor de mobiliteit van de inwoners van Heerhugowaard en Langedijk. In het bijzonder voor de participatie van ouderen en mensen met een beperking. De vereniging en de activiteiten worden gefinancierd uit contributies, ritopbrengsten, sponsoring, fondswerving en subsidies van de gemeente Heerhugowaard en de provincie Noord-Holland (buurtbus).

Ons bestuur
Het bestuur van de vervoersvereniging is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Waarbij de focus is gericht op strategie, visie en besluitvorming. Het bestuur bestaat uit (minimaal) 5 onbezoldigde bestuurders, met ieder een eigen portefeuille. Het bestuur acteert op afstand en komt 6 maal per jaar bij elkaar voor bestuursvergaderingen, daarnaast 2-3 maal per jaar voor strategische – en evaluatiesessies. Afhankelijk van de portefeuille heeft een bestuurder geregeld contact met de manager van de vervoersvereniging inzake strategie en/of beleid.
De secretaris zorgt voor de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en strategische sessies, notulen van vergaderingen en bijeenkomsten, zorgt voor het nakomen van gemaakte afspraken en houdt toezicht op bestuurlijke werkzaamheden en besluitvorming.

Wij zoeken
Van al onze bestuurders verwachten wij dat ze over een aantal van de volgende deskundigheden en achtergronden beschikken:
– affiniteit met vrijwilligerswerk;
– creatieve bijdrage kunnen leveren aan het verder ontwikkelen van visie en strategie;
– ervaring in het aansturen van een organisatie, stichting of vereniging;
– onafhankelijk, kritisch, betrouwbaar en integer kunnen opereren;
– goed in teamverband kunnen werken; – HBO+ niveau.
Voor de secretaris worden daarnaast specifieke competenties en deskundigheid verwacht. In het bijzonder beschikt hij/zij over:
– ervaring met het opstellen van (meerjaren)plannen en (jaar)verslagen;
– ervaring met agenderen, notuleren en documentenbeheer;
– affiniteit met ICT systemen (o.a. Cloud).

Wij bieden
Een uitdagende functie in ons bestuur met de mogelijkheid mee te denken en te bouwen aan de doorontwikkeling plus uitbreiding van onze activiteiten.

Enthousiast?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over deze vrijwilligersfunctie, neem dan contact op met ons bestuurslid Geoffrey Smith via 072-7370217. Algemene informatie en ons meerjarenbeleidsplan 2017-2020 kunt u vinden op onze website www.hugohopper.nl.

Uw reactie (+ CV) kunt u tot uiterlijk 15 oktober 2019 sturen naar tineke.ackerman@HugoHopper.nl. Bij benoeming is een verklaring omtrent gedrag (VOG) een vereiste.

 

Chauffeurs voor deur-tot-deur vervoer

Maandag t/m vrijdag van 9-17 uur rijden onze deur-tot-deurchauffeurs een dagdeel de passagiers die minder mobiel of anderszins beperkt zijn. Deze passagiers zijn niet in staat om gebruik kunnen maken van onze lijndiensten. Er wordt gereden met een rolstoelbus of Nissan Evalia met rolstoelmogelijkheden.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers:

 • met stratenkennis van Heerhugowaard
 • die maatschappelijk betrokken, collegiaal en teamspelers zijn
 • affiniteit hebben met de doelgroep
 • die Vriendelijk – Stipt – Veilig rijden.

Wij bieden leuk en zinvol werk in een prettige werkomgeving met dankbare passagiers.
Er zijn veel zaken geregeld voor onze vrijwilligers. Dat is wel zo fijn.

 • Goed verzekerd. Mocht er iets gebeuren tijdens uw vrijwilligerswerk, dan kunt u aanspraak maken op de WA-verzekering die wij voor u verzorgen.
 • Infobulletin en Hopperjournaal. Zo blijft u op de hoogte van onze ontwikkelingen.
 • Kerstattentie.
 • Feest. We organiseren ieder jaar, als blijk van waardering, een feest en een nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwilligers. Het moment om collega’s te ontmoeten en een gezellige avond te beleven.
 • Een gratis lidmaatschap. Als vrijwilliger bij HugoHopper rijdt u kosteloos met onze lijndienst.
 • Trainingen/cursussen betreffende Vriendelijk – Stipt – Veilig rijden en rolstoelvervoer

Bent u de vrijwilliger die iets wil doen voor Heerhugowaarders? Sluit u dan aan bij ons team en stuur een e-mail met  motivatie naar info@hugohopper.nl

Lijndienstchauffeurs

Onze bussen rijden elk uur vier vaste routes, zes dagen per week (maandag t/m zaterdag) van 9 tot 17.30 uur. Als chauffeur van onze lijndienst, rijdt u een dienst van 3 uur op een van de bussen volgens een vooraf opgesteld rooster. Uiteraard wordt er rekening gehouden met uw voorkeuren en/of verhinderingen.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers:

 • die betrouwbaar en vriendelijk zijn.
 • Een rustige uitstraling hebben.
 • die Vriendelijk – Stipt – Veilig rijden.

Wij bieden leuk en zinvol werk in een prettige werkomgeving met dankbare passagiers.
 Er zijn een hoop zaken geregeld voor onze vrijwilligers. Dat is wel zo fijn.

 • Goed verzekerd. Mocht er iets gebeuren tijdens uw vrijwilligerswerk, dan kunt u aanspraak maken op de WA-verzekering die wij voor u verzorgen.
 • Infobulletin en Hopperjournaal. Zo blijft u op de hoogte van onze ontwikkelingen.
 • Kerstattentie.
 • Feest. We organiseren ieder jaar, als blijk van waardering, een feest en een nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwilligers. Het moment om collega’s te ontmoeten en een gezellige avond te beleven.
 • Een gratis lidmaatschap. Als vrijwilliger bij HugoHopper rijdt u kosteloos met onze lijndienst
 • Trainingen/cursussen betreffende Vriendelijk – Stipt – Veilig rijden en rolstoelvervoer

Bent u de vrijwilliger die iets wil doen voor Heerhugowaarders?

Sluit u dan aan bij ons team en stuur een e-mail met  motivatie naar info@hugohopper.nl

Buurtbuschauffeurs

Onze Buurtbus rijdt elk half uur, vijf dagen per week (maandag t/m vrijdag) van 7.30 tot 18.00 uur. Als chauffeur van onze Buurtbus, rijdt u een dienst van 4.5 uur volgens een vooraf opgesteld rooster. Uiteraard wordt er rekening gehouden met uw voorkeuren en/of verhinderingen.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers:

 • die betrouwbaar en vriendelijk zijn.
 • Een rustige uitstraling hebben.
 • die Vriendelijk – Stipt – Veilig rijden.

Wij bieden leuk en zinvol werk in een prettige werkomgeving met dankbare passagiers.
 Er zijn een hoop zaken geregeld voor onze vrijwilligers. Dat is wel zo fijn.

 • Goed verzekerd. Mocht er iets gebeuren tijdens uw vrijwilligerswerk, dan kunt u aanspraak maken op de WA-verzekering die wij voor u verzorgen.
 • Infobulletin en Hopperjournaal. Zo blijft u op de hoogte van onze ontwikkelingen.
 • Kerstattentie.
 • Feest. We organiseren ieder jaar, als blijk van waardering, een feest en een nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwilligers. Het moment om collega’s te ontmoeten en een gezellige avond te beleven.
 • Een gratis lidmaatschap. Als vrijwilliger bij HugoHopper rijdt u kosteloos met onze lijndienst
 • Trainingen/cursussen betreffende Vriendelijk – Stipt – Veilig rijden en rolstoelvervoer

Bent u de vrijwilliger die iets wil doen voor Heerhugowaarders en Langedijkers?

Sluit u dan aan bij ons team en stuur een e-mail met  motivatie naar info@hugohopper.nl

Chauffeurs groepsvervoer

Vijf avonden per week rijdt een vaste groep chauffeurs cliënten van zorginstellingen zoals
Esdégé-Reigersdaal en Philadelphia Zorg, naar sport- en sociale activiteiten. Op zaterdag rijden we het G-voetbalteam van WMC. We gebruiken hiervoor de rolstoelbus of een van onze lijndienstbussen.

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers:

 • die betrouwbaar en vriendelijk zijn
 • een rustige uitstraling hebben
 • affiniteit hebben met de doelgroep
 • die Vriendelijk – Stipt – Veilig rijden.

Wij bieden leuk en zinvol werk in een prettige werkomgeving met dankbare passagiers.
Er zijn veel zaken geregeld voor onze vrijwilligers. Dat is wel zo fijn.

 • Goed verzekerd. Mocht er iets gebeuren tijdens uw vrijwilligerswerk, dan kunt u aanspraak maken op de WA-verzekering die wij voor u verzorgen.
 • Infobulletin en Hopperjournaal. Zo blijft u op de hoogte van onze ontwikkelingen.
 • Kerstattentie.
 • Feest. We organiseren ieder jaar, als blijk van waardering, een feest en een nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwilligers. Het moment om collega’s te ontmoeten en een gezellige avond te beleven.
 • Een gratis lidmaatschap. Als vrijwilliger bij HugoHopper rijdt u kosteloos met onze lijndienst.
 • Trainingen/cursussen betreffende Vriendelijk – Stipt – Veilig rijden en rolstoelvervoer

Bent u de vrijwilliger die iets wil doen voor  Heerhugowaarders? Sluit u dan aan bij ons team en stuur een e-mail met  motivatie naar info@hugohopper.nl

Medewerker wagenpark

Ons wagenpark heeft een zeer verantwoordelijke functie, want zonder bussen geen vervoersdienst. Op dit moment bestaat ons wagenpark uit vier lijndienstbussen, 1 reservebus, 1 rolstoelbus en een Caddy. Er is een speciaal tankteam dat ‘s avonds de bussen tankt. Medewerkers van het wagenpark regelen het onderhoud van de bussen en zijn snel ter plaatse bij pech of ongeval met een bus. Via een pikettelefoon ben je bereikbaar in wisselende diensten met je andere collega’s.

Wij zoeken  flexibele vrijwilligers:

 • met affiniteit voor wagenpark
 • ​ in het bezit van rijbewijs B
 • met eigenschappen als maatschappelijk betrokken, collegiaal en teamspeler
 • die kleine onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren, zoals het controleren van de bandenspanning en het oliepeil, het vervangen van defecte lampjes en het signaleren van de door de boordcomputer gemelde storingen

Wij bieden leuk en zinvol werk in een prettige werkomgeving met dankbare passagiers.
 Er zijn een hoop zaken geregeld voor onze vrijwilligers. Dat is wel zo fijn.

 • Goed verzekerd. Mocht er iets gebeuren tijdens uw vrijwilligerswerk, dan kunt u aanspraak maken op de WA-verzekering die wij voor u verzorgen.
 • Infobulletin en Hopperjournaal. Zo blijft u op de hoogte van onze ontwikkelingen.
 • Kerstattentie.
 • Feest. We organiseren ieder jaar, als blijk van waardering, een feest en een nieuwjaarsreceptie voor onze vrijwilligers. Het moment om collega’s te ontmoeten en een gezellige avond te beleven.
 • Een gratis lidmaatschap. Als vrijwilliger bij HugoHopper rijdt u kosteloos met onze lijndienst
 • Trainingen/cursussen betreffende Vriendelijk – Stipt – Veilig rijden en rolstoelvervoer

Bent u de vrijwilliger die iets wil doen voor Heerhugowaarders? Sluit u dan aan bij ons team en stuur een e-mail met  motivatie naar info@hugohopper.nl

Back To Top
×Close search
Zoeken