skip to Main Content

LIDMAATSCHAPS- EN REISREGELS HUGOHOPPER                           

Deze lidmaatschap- en reisregels zijn van toepassing op het lidmaatschap van de Vervoersvereniging Heerhugowaard bij gebruikmaking van de diensten van de HugoHopper.

Lidmaatschapsregels

Artikel 1: lidmaatschapstarieven
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Hugohopper dient u lid te zijn van de Vervoersvereniging Heerhugowaard.

Het lidmaatschap kost € 15,00 per persoon per jaar. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar kost het lidmaatschap per jaar € 5,00. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis lid en reizen gratis mee. Dit tarief is vastgesteld voor een lidmaatschapsjaar. Indien dit tarief wijzigt zal de vereniging dit tijdig kenbaar maken.

Als dit op uw lidmaatschapspas is aangegeven d.m.v. de letter “B” mag uw begeleider gratis met u mee reizen.

Artikel 2: betalingsmogelijkheden
U kunt uw lidmaatschap op de volgende manier betalen:

 • Doorlopende automatische incasso. Hiervoor geeft u een door u getekende machti­ging af.

Uw lidmaatschapspas zal vervolgens zo spoedig mogelijk worden thuisgestuurd.

Artikel 3: verlies of diefstal van uw lidmaatschapspasje
Indien u uw lidmaatschapspas heeft verloren of het is gestolen, geef dit dan door aan de vereniging. Dit kan werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 072-737 02 17. U krijgt dan een nieuw pasje tegen een vergoeding van de administratiekosten à € 2,50.

Artikel 4: uw lidmaatschap opzeggen
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk te doen, uiterlijk 1 maand voor uw lidmaatschapsjaar verloopt. U krijgt de contributie van het resterende lidmaatschapsjaar niet retour.

Artikel 5: bagage
U mag bagage meenemen, mits deze goed opgeborgen wordt, de andere passagiers niet hindert en het looppad of de uitgangen niet blokkeert. De bagage moet qua gewicht (max. 15 kg) en afmetingen zodanig zijn dat de passagier dit zelf in en uit de Hugohopper kan tillen.

Huisdieren mogen mee als zij op schoot gehouden kunnen worden en geen overlast veroorzaken. Hulphonden zijn altijd toegestaan.

Het reizen met de HugoHopper is voor eigen risico van de passagier. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade.

Artikel 6: in de bus
Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de bus.

 • Het dragen van de veiligheidsgordel is voor uw eigen veiligheid en wettelijk verplicht. Indien u uw gordel niet draagt, vervoeren wij u niet.
 • Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten in een goedgekeurd autozitje worden vervoerd. Er is één zitje in de bus aanwezig. Kinderen mogen dus niet in de wandelwagen, kinderwagen en/of buggy blijven zitten.
 • Er mogen geen foto’s en video’s gemaakt worden.

Artikel 7: gevonden voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verloren tijdens het reizen met de HugoHopper, dan dient u dit zo snel mogelijk te melden aan het kantoor.

Als u een verloren voorwerp heeft gevonden, dient u dit af te geven aan de chauffeur. De chauffeur geeft het voorwerp af op het kantoor. Het kantoorteam zal proberen de gevonden voorwerpen te retourneren aan de eigenaar.

Artikel 8: de chauffeur mag u weigeren in de bus of u uit de bus zetten indien u:

 • Geen geldig lidmaatschapspasje kan tonen
 • Overlast veroorzaakt
 • U weigert uw veiligheidsgordel te dragen
 • Schade toebrengt aan de bus of spullen van de chauffeur en/of passagiers
 • Spullen steelt van de chauffeur en/of de andere passagiers
 • De chauffeur hindert bij het rijden
 • Rookt, eet of drinkt in de bus

Artikel 9:
Over zaken met betrekking tot het lidmaatschap en/of de Hugohopper, die niet zijn genoemd in dit reglement beslist het bestuur van de vereniging.

Voor klachten, opmerkingen, suggesties en klachten kunt u terecht op het kantoor van de HugoHopper, Middenwaard 127, 1703SC Heerhugowaard.

Aanvulling reisregels – Lijndienst

Dienstregeling lijndienst
De Vervoersvereniging Heerhugowaard rijdt op werkdagen ieder uur. Voor de eerste keer om 9.00 uur en voor de laatste keer om 17.00 uur vanuit Middenwaard volgens een dienstregeling via verschillende vaste routes naar vier eind­punten in Heerhugowaard. Op zaterdag rijdt de bus voor de laatste keer om 16.00 vanaf de Middenwaard.

De vereniging maakt aan de leden haar dienstregelingen, routes en eventuele (tijdelijke) wijzigingen daarvan tijdig kenbaar. De dienstregeling en tarieven staan in de brochure die verkrijgbaar is op het kantoor Hugohopper en staat op de internetsite  www.hugohopper.nl.

Afwijken van de routes is alleen wegens calamiteiten toegestaan. De Vervoersvereniging Heerhugowaard is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een afwijking van de dienstregeling en de routes.

Meerijden lijndienst
Langs de routes zijn stopplaatsen voor de HugoHopper, herkenbaar aan bordjes met de tekst “HUGOHOPPER”. Daar kunt u in- en uitstappen.

De Hugohopper mag echter overal langs de route stop­pen, mits dit geen gevaarlijke situaties oplevert.

Indien u tussen twee stopplaatsen wilt instappen is dat, als dat veilig kan, dus mogelijk. U dient dit aan de chauffeur kenbaar te maken door het duidelijk de pas in uw hand op te steken. Ook uitstappen tussen twee stopplaatsen is op ver­zoek, en op voorwaarde dat dit veilig kan, mogelijk.

Vervoersbewijs lijndienst
Als u instapt in de Hugohopper, dient u:

 • Altijd uw geldige lidmaatschapspas aan te chauffeur te tonen
  Zonder geldige lidmaatschapspas mag de chauffeur u niet meenemen.
 • Bij de chauffeur laat u uw lidmaatschapspas scannen, de rit wordt vervolgens geregistreerd. De volgende maand ontvangt u een factuur en wordt het bedrag geïncasseerd of door u per bank betaald.
 • Voor incidenteel met u meereizende familieleden of vrienden die geen lid zijn, is voor € 2,- een Meereiskaart (max. 2 kaarten per lid) te koop. Een Meereiskaart is geldig op de door een datumstempel aangegeven dag, op alle bus­lijnen.

Als u overstapt zijn hier geen extra kosten aan verbonden. De chauffeur zal nog wel een keer uw pas scannen voor de registratie.

Back To Top
×Close search
Zoeken