skip to Main Content

LIDMAATSCHAPS- EN REISREGELS HUGOHOPPER                           

Deze lidmaatschap- en reisregels zijn van toepassing op het lidmaatschap van de Vervoersvereniging Heerhugowaard bij gebruikmaking van de diensten van de Hugohopper.

Lidmaatschapsregels

Artikel 1: lidmaatschapstarieven
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Hugohopper dient u lid te zijn van de Vervoersvereniging Heerhugowaard.

Het lidmaatschap kost €12,50 per persoon per jaar. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar kost het lidmaatschap per jaar € 5,00. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis lid en reizen gratis mee. Dit tarief is vastgesteld voor een lidmaatschapsjaar. Indien dit tarief wijzigt zal de vereniging dit tijdig kenbaar maken.

Als dit op uw lidmaatschapspas is aangegeven d.m.v. de letter “B” mag uw begeleider gratis met u mee reizen.

Artikel 2: betalingsmogelijkheden
U kunt uw lidmaatschap op de volgende manieren betalen:

 • Doorlopende automatische incasso. Hiervoor geeft u een door u getekende machti­ging af
 • Zelf overmaken op IBAN-nummer: NL59RABO0122527356, onder vermelding van factuurnummer en uw lidnummer, zoals vermeld op de factuur.
 • Contante/PIN betaling op het kantoor van de vereniging: Middenwaard 127, Heerhugowaard (geopend op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)

Nadat wij uw betaling ontvangen hebben, wordt uw lidmaatschapspas zo spoedig mogelijk thuisgestuurd.

 

Artikel 3: verlies of diefstal van uw lidmaatschapspasje
Indien u uw lidmaatschapspas heeft verloren of het is gestolen, geef dit dan door aan de vereniging. Dit kan werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 072-737 02 17. U krijgt dan een nieuw pasje tegen een vergoeding van de administratiekosten à € 2,50.

 

Artikel 4: uw lidmaatschap opzeggen
Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk te doen, uiterlijk 1 maand voor uw lidmaatschapsjaar verloopt. U krijgt de contributie van het resterende lidmaatschapsjaar niet retour.

 

Artikel 5: bagage
U mag bagage meenemen, mits deze goed opgeborgen wordt, de andere passagiers niet hindert en het looppad of de uitgangen niet blokkeert. De bagage moet qua gewicht (max. 15 kg) en afmetingen zodanig zijn dat de passagier dit zelf in en uit de Hugohopper kan tillen.

Huisdieren mogen mee als zij op schoot gehouden kunnen worden en geen overlast veroorzaken. Hulphonden zijn altijd toegestaan.

Het reizen met de Hugohopper is voor eigen risico van de passagier. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade.

Artikel 6: in de bus
Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de bus.

 • Het dragen van de veiligheidsgordel is voor uw eigen veiligheid en wettelijk verplicht. Indien u uw gordel niet draagt, vervoeren wij u niet.
 • Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten in een goedgekeurd autozitje worden vervoerd. Er is één zitje in de bus aanwezig. Kinderen mogen dus niet in de wandelwagen, kinderwagen en/of buggy blijven zitten.
 • Er mogen geen foto’s en video’s gemaakt worden.

 

Artikel 7: gevonden voorwerpen
Als u een voorwerp heeft verloren tijdens het reizen met de HugoHopper, dan dient u dit zo snel mogelijk te melden aan het kantoor.

Als u een verloren voorwerp heeft gevonden, dient u dit af te geven aan de chauffeur. De chauffeur geeft het voorwerp af op het kantoor. Het kantoorteam zal proberen de gevonden voorwerpen te retourneren aan de eigenaar.

 

Artikel 8: de chauffeur mag u weigeren in de bus of u uit de bus zetten indien u:

 • Geen geldig lidmaatschapspasje kan tonen
 • Overlast veroorzaakt
 • U weigert uw veiligheidsgordel te dragen
 • Schade toebrengt aan de bus of spullen van de chauffeur en/of passagiers
 • Spullen steelt van de chauffeur en/of de andere passagiers
 • De chauffeur hindert bij het rijden
 • Rookt, eet of drinkt in de bus

 

Artikel 9:
Over zaken met betrekking tot het lidmaatschap en/of de Hugohopper, die niet zijn genoemd in dit reglement beslist het bestuur van de vereniging.

Voor klachten, opmerkingen, suggesties en klachten kunt u terecht op het kantoor van de HugoHopper, Middenwaard 127, 1703SC Heerhugowaard.

 

Aanvulling reisregels – Groepsvervoer

Aanvragen van ritten
Voor het aanvragen (minimaal 1 week van te voren) , wijzigen of annuleren van ritten (minimaal 24 uur van te voren *) dient u telefonisch (072 7370217) of per e-mail (groepsvervoer@hugohopper.nl) contact op te nemen met het kantoor van HugoHopper. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Gelieve altijd naam en telefoonnummer van de contactpersoon te vermelden in verband met eventuele vragen.

* Te laat gewijzigde dan wel geannuleerde ritten worden gefactureerd.

De ritten
Wij verzoeken u 5 minuten voor tijd op de afgesproken plaats klaar te staan. In geval van een flat of appartementengebouw haalt de chauffeur u op bij de eerste deur: de ingang van het gebouw op de begane grond. De chauffeur moet naar meerdere adressen en de tijdsdruk is hoog. Houdt u er dan ook rekening mee dat de chauffeur door oponthoud elders iets later kan komen. Indien u niet tijdig klaar staat, mag de chauffeur wegrijden!

 • Wij attenderen u erop dat het dragen van een gordel verplicht is en de verantwoordelijkheid bij de passagier zelf dan wel de begeleiding ligt. Wanneer u weigert een gordel te dragen, kunnen wij u niet vervoeren.
 • Als u gebruik maakt van een rolstoel, dan dient deze gecertificeerd te zijn (te herkennen aan de haaksymbolen op het frame). Niet-gecertificeerde rolstoelen kunnen wij in het groepsvervoer niet vervoeren.

Financiële afhandeling
Voor een goede dienstverlening en correcte financiële afhandeling is het cruciaal dat wij over de juiste (contact)gegevens beschikken. In geval van wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op (de planning van) het vervoer, vragen wij u dit zo snel mogelijk door te geven, zodat wij deze intern kunnen communiceren. Het gaat daarbij om: naam en contactgegevens van de begeleider en financieel beheerder, en informatie relevant voor veilig, vriendelijk en stipt vervoer.

Back To Top
×Close search
Zoeken