skip to Main Content

LIDMAATSCHAPS- EN REISREGELS HUGOHOPPER

Deze lidmaatschaps- en reisregels zijn van toepassing op het lidmaatschap van de Vervoersvereniging Heerhugowaard bij gebruikmaking van de diensten van de HugoHopper.

LIDMAATSCHAPSREGELS

Artikel 1: lidmaatschapstarieven

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de HugoHopper, dient u lid te zijn van de Vervoersvereniging Heerhugowaard.

Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per persoon per jaar. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is het lidmaatschap € 5,-per jaar. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis lid en reizen gratis mee. Dit tarief is vastgesteld voor een lidmaatschapsjaar. Indien dit tarief wijzigt zal de vereniging dit tijdig kenbaar maken.

Als in onze administratie staat aangegeven, dat u een begeleider mee mag nemen, dan mag uw begeleider gratis met u meereizen.

Artikel 2: betalingsmogelijkheid

U kunt uw lidmaatschap betalen via een doorlopende automatische incasso. Hiervoor geeft u een door u getekende machtiging af. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks geïncasseerd. Als nieuw lid ontvangt u van ons een lidmaatschapspas, waarmee u kunt reizen.

Als u al lid bent van onze vereniging, maar nog geen machtiging heeft afgegeven, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen via onze website www.hugohopper.nl.

U kunt uw lidmaatschap ook betalen via de Huygenpas, vraag op ons kantoor om meer informatie.

Artikel 3: verlies of diefstal van uw lidmaatschapspas

Indien u uw lidmaatschapspas heeft verloren of het is gestolen, geef dit dan door aan een medewerker op kantoor. Dit kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 072-737 02 17. U krijgt dan een nieuwe pas tegen een vergoeding van de administratiekosten à € 2,50.

Artikel 4: uw lidmaatschap opzeggen

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk te doen, uiterlijk 1 maand voor uw lidmaatschapsjaar verloopt. U krijgt het lidmaatschapsgeld van het resterende lidmaatschapsjaar niet retour.

Artikel 5: bagage

U mag bagage meenemen, mits deze goed opgeborgen wordt, de andere passagiers niet hindert en het looppad of de uitgangen niet blokkeert. De bagage moet qua gewicht (max. 10 kg) en afmetingen zodanig zijn dat u deze zelf in en uit de HugoHopper kan tillen.

Huisdieren mogen mee als zij op schoot gehouden kunnen worden en geen overlast veroorzaken. Hulphonden zijn altijd toegestaan.

Artikel 6: in de bus

 • Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de bus.
 • Er mogen geen foto’s en/of video’s gemaakt worden.
 • Het dragen van de veiligheidsgordel is voor uw eigen veiligheid en wettelijk verplicht.
 • Kinderen kleiner dan 1,35 m kunnen op de volgende manieren vervoerd worden:
  o in een goedgekeurd autozitje . Er is één zitje in de bus aanwezig.
  o in de Maxi Cosy.
  o op schoot bij een volwassene met de veiligheidsgordel om.
  Kinderen mogen dus niet in de wandelwagen, kinderwagen en/of buggy blijven.

Artikel 7: gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp heeft verloren tijdens het reizen met de HugoHopper, dan dient u dit zo snel mogelijk te melden aan het kantoor.

Als u een verloren voorwerp heeft gevonden, dient u dit af te geven aan de chauffeur. De chauffeur geeft het voorwerp af op het kantoor. Het kantoorteam zal proberen de gevonden voorwerpen te retourneren aan de eigenaar.

Artikel 8: de chauffeur mag u weigeren in de bus indien u:

 • Geen geldige lidmaatschapspas kan tonen.
 • Overlast veroorzaakt.
 • Weigert uw veiligheidsgordel te dragen.
 • Schade toebrengt aan de bus of spullen van de chauffeur en/of passagiers.
 • Spullen steelt van de chauffeur en/of de andere passagiers.
 • De chauffeur hindert bij het rijden.
 • Rookt, eet of drinkt in de bus.
 • Foto’s en/of video’s maakt.

Artikel 9: overige zaken

Over zaken met betrekking tot het lidmaatschap en/of de HugoHopper, die niet zijn genoemd in dit reglement beslist het bestuur van de vereniging.
Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u ons bellen op 072-737 02 17 of kunt u terecht op het kantoor van de HugoHopper, Middenwaard 127, 1703 SC Heerhugowaard.

Het reizen met de HugoHopper is voor eigen risico van de passagier. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade.

REISREGELS – DEUR-TOT-DEUR VERVOER

Aanvragen, wijzigen en annuleren van ritten

U kunt gebruik maken van deur-tot-deur vervoer als u hiervoor een indicatie heeft. Deze kunt u telefonisch (072-737 02 17) bij ons aanvragen. Een medewerker van kantoor zal dan contact met u opnemen.

Een rit aanvragen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Als u een rit aanvraagt, wordt altijd gevraagd naar uw naam, adres en telefoonnummer, ook of u een hulpmiddel gebruikt en of er een begeleider meereist. Wij doen ons best u nog dezelfde dag te laten weten of we uw aanvraag kunnen honoreren.

Het wijzigen of annuleren van ritten dient u uiterlijk 1 dag van tevoren aan het kantoor van de HugoHopper door te geven, tel.nr. 072 737 02 17.

Indien u gebruik maakt van een rolstoel, kunnen wij deze ook vervoeren. Het vervoeren van een scootmobiel is helaas niet mogelijk.

Indien uw email adres bij ons bekend is, krijgt u op de dag voordat wij u op komen halen een mail, met hierin de ophaal- en thuisbrengtijden.

Planning van ritten

Als u op vaste dagen/tijden meerijdt, kunt u voor maximaal 2 weken uw ritten annuleren. Wanneer u daarna weer mee wilt rijden, dient u opnieuw een rit aan te vragen. Wij kunnen u niet garanderen dat u dezelfde rittijden weer kunt boeken.

Wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op de planning van de ritten (bijvoorbeeld een ander hulpmiddel), verzoeken wij u tijdig aan het kantoor door te geven.

De ritten

De deur-tot-deur chauffeurs rijden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Het is niet mogelijk om een rit aan te vragen tussen 12.00-13.00 uur.

Wij verzoeken u 10 minuten voor tijd op de afgesproken plaats klaar te staan. Het kan zijn dat door omstandigheden de chauffeur 10 minuten eerder of 10 minuten later dan afgesproken arriveert.

In geval van een flat of appartementengebouw haalt de chauffeur u op bij de eerste deur: de ingang van het gebouw op de begane grond. Indien u niet tijdig klaar staat, mag de chauffeur wegrijden.

Het tarief voor deur-tot-deur vervoer bedraagt € 1,- per rit. De kosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Indien u een machtiging heeft afgegeven, wordt het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Als u nog geen machtiging heeft afgegeven, verzoeken wij u het bedrag z.s.m. aan ons over te maken en wij verzoeken u vriendelijk ons alsnog te machtigen. U kunt dit doen via onze website: www.hugohopper.nl.

Als u de rit op de dag zelf afzegt, zijn wij genoodzaakt de kosten van deze rit in rekening te brengen.

Meereizen

Als in onze administratie staat aangegeven dat u een begeleider mee mag nemen, dan mag uw begeleider gratis met u meereizen. Wij verzoeken u bij een ritaanvraag aan kantoor door te geven, dat u een begeleider meeneemt.
Als u samen wilt reizen, maar in onze administratie niet staat aangegeven dat u een begeleider mee mag nemen, dient u dit aan te geven bij het aanvragen van de rit. Deze persoon dient een meereiskaart te kopen (ongeacht of deze persoon lid is) van € 2,-. Dit dient contant betaald te worden bij de chauffeur.

Back To Top
Zoeken