skip to Main Content

Ons doel: het bieden van aanvullend vervoer voor alle inwoners van Heerhugowaard en bevorderen van participatie aan het maatschappelijk leven.  

Vervoersvereniging Heerhugowaard is in april 2010 officieel opgericht. De vereniging stelt zich tot doel het bieden van passend aanvullend vervoer voor alle inwoners van Heerhugowaard voor wie het reguliere Openbaar Vervoer (OV) en eigen vervoer niet of minder makkelijk te gebruiken is. Door dit aanvullende vervoer wordt de participatie aan het maatschappelijk leven bevorderd: mensen zijn niet langer afhankelijk van een taxi of de gunsten van vrienden en familie om ergens te komen, maar kunnen op nagenoeg elke gewenste dag en tijdstip met de HugoHopper mee.

Aanpak
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het realiseren en beheren van vaste buslijnen binnen de gemeente Heerhugowaard ten behoeve van alle inwoners;
  • het realiseren en beheren van vervoer op afroep voor inwoners van de gemeente Heerhugowaard die niet zelfstandig kunnen reizen;
  • aan te sluiten op de behoeften en mogelijkheden van de leden van de vereniging;
  • te streven naar een zo’n milieuvriendelijk mogelijke wijze van het busvervoer.
Back To Top
Zoeken