HugoHopper zoekt een penningmeester

 Al meer dan 5 jaar vervult de Vervoersvereniging Heerhugowaard, met de busdiensten van de HugoHopper, een belangrijke functie voor de mobiliteit van de burgers van Heerhugowaard; en in het bijzonder voor de participatie van ouderen en mensen met een beperking. Vervoersvereniging Heerhugowaard is een dynamische organisatie en staat landelijk bekend als voorbeeldproject voor andere gemeenten.

Bij de vereniging zijn meer dan 120 vrijwilligers werkzaam ondersteund door 4 medewerkers in deeltijd.
Het aantal leden is inmiddels gegroeid tot meer dan 1200. Naast de vaste buslijnen bieden we groepsvervoer en deur-tot-deur-vervoer aan. In 2016 zijn 27.000 passagiers vervoerd.

WIJ ZOEKEN:
Van al onze bestuurders verwachten wij dat ze over aantal van de volgende
deskundigheden en achtergronden beschikken:
- enthousiasme
- creatieve bijdrage kunnen leveren aan het verder ontwikkelen van visie en strategie,
- in staat om strategie en beleid mee voor te bereiden en toezicht te houden op de uitvoering,
- ervaring in het aansturen van een organisatie, stichting of vereniging,
- affiniteit met vrijwilligerswerk,
- onafhankelijk, kritisch, betrouwbaar en integer kunnen opereren,
- goed in teamverband kunnen werken,
- Bekendheid met het netwerk van relevante instellingen en organisaties.
- Passen binnen de samenstelling van het bestuur op het moment van benoeming,
- HBO+ niveau.

Voor de penningmeester worden daarnaast specifieke competenties en deskundigheid verwacht.
In het bijzonder beschikt hij/zij over:
• ervaring met het opstellen van (meerjaren) begrotingen en financiële planning
• ervaring met het opstellen van Exploitatieoverzichten en Jaarrekeningen.
• kennis van administratieve systemen (bij voorkeur Exact)

Uitvoerende werkzaamheden van de penningmeester:
• functioneel aansturen van administratieve vrijwilliger(s)
• verrichten en verwerken van betalingen (debiteuren, crediteuren en salarissen) (wekelijks)
• contact met en aansturing van salarisadministrateur (maandelijks)
• afstorten van kasgeld (naar behoefte)
• contacten met accountant inzake BTW aangifte en Jaarrekening

WIJ BIEDEN:
Een uitdagende bestuursfunctie in een enthousiaste vereniging met de mogelijkheid mee te denken en te bouwen aan de ontwikkeling en uitbreiding van onze activiteiten in het belang van de mobiliteit van alle Heerhugowaarders.

HOE REAGEREN:
Als u geïnteresseerd bent en meer wilt weten over deze functie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Jan Oost via 072 737 02 17. Uw reactie kunt u e-mailen naar roos.wibier@hugohopper.nl