Vacature secretaris (vrijwilligersfunctie)

Ons bestuur
Het bestuur van de vervoersvereniging is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Waarbij de focus ligt op strategie, visie en besluitvorming. Het bestuur bestaat uit (minimaal) 5 vrijwillige bestuurders, met ieder een eigen portefeuille. Het bestuur komt 6 maal per jaar bij elkaar voor bestuursvergaderingen, daarnaast 2-3 maal per jaar voor strategische - en evaluatiesessies. Afhankelijk van de portefeuille heeft een bestuurder geregeld contact met de manager inzake strategie en/of beleid.

De secretaris zorgt voor de voorbereiding van de bestuursvergaderingen, notulen van vergaderingen en bijeenkomsten, zorgt voor het nakomen van gemaakte afspraken en houdt toezicht op bestuurlijke werkzaamheden en besluitvorming.

WIJ ZOEKEN
Van al onze bestuurders verwachten wij dat ze over aantal van de volgende deskundigheden en achtergronden beschikken:
- affiniteit met vrijwilligerswerk;
- creatieve bijdrage kunnen leveren aan het verder ontwikkelen van visie en strategie;
- in staat om strategie en beleid mee voor te bereiden en toezicht te houden op de uitvoering;
- ervaring in het aansturen van een organisatie, stichting of vereniging;
- onafhankelijk, kritisch, betrouwbaar en integer kunnen opereren;
- goed in teamverband kunnen werken;
- HBO+ niveau.

Voor de secretaris worden daarnaast specifieke competenties en deskundigheid verwacht. In het bijzonder beschikt hij/zij over:
- ervaring met het opstellen van (meerjaren)plannen en (jaar)verslagen;
- ervaring met agenderen, notuleren en documentenbeheer;
- affiniteit met ICT systemen (o.a. Cloud).

WIJ BIEDEN
Een uitdagende functie in ons bestuur met de mogelijkheid mee te denken en te bouwen aan de doorontwikkeling en uitbreiding van onze activiteiten.

HOE REAGEREN
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over deze vrijwilligersfunctie, neem dan contact op met onze vice-voorzitter Piet Kerkvliet via 072-7370217. U kunt reageren tot uiterlijk 1 oktober a.s. door een  een e-mail sturen naar tineke.ackerman@hugohopper.nl