Klachtenprocedure

We doen ons uiterste best om de dienstverlening zo Vriendelijk- Stipt en Veillig mogelijk te maken. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van de HugoHopper. U kunt uw klacht aan ons voorleggen. Hiermee helpt u ons de dienstverlening te verbeteren. Voor een goede klachtafhandeling is het van belang dat de klacht binnen 24 uur (maar uiterlijk binnen één week) bij ons wordt ingediend. Hieronder vindt u beschreven hoe u uw klacht kunt indienen en hoe deze wordt behandeld.


Klachten over de dienstverlening van de HugoHopper kunnen op verschillende wijzen aan ons worden gemeld:

Post
Vervoersvereniging Heerhugowaard
t.a.v. Coördinator Klachtenafhandeling
Middenwaard 127
1703 SC Heerhugowaard

Email: info@hugohopper.nl

Telefoon
Uiteraard kunt u ons ook bellen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9-17 uur op telefoonnummer: 072 737 02 17.

 

Hoe behandelen wij u klacht?

Wij streven ernaar om u binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie te sturen.

Wij behandelen uw klacht op zorgvuldige wijze en passen daarbij 'hoor en wederhoor' toe. Dit kan betekenen dat de afhandeling ervan langer duurt dan de bovengenoemde streeftermijn.. Mocht dit het geval zijn, dan stellen wij u daarvan uiteraard op de hoogte.