GROEPSVERVOER

Vanuit verschillende zorginstellingen (Esdege-Reigersdaal, Philadelphia, Prunella, e.d.) vervoeren wij mensen met een beperking naar de diverse activiteiten, die georganiseerd worden op het terrein van Reigersdaal of bijv. in de Mediaan. Te denken valt hierbij aan de drumband, voetbal, korfbal, de soos, fitness, koken, radio OOR, e.d.
 

Dit vervoer vindt 's avonds plaats tussen 18.00 uur en ong. 21.00 uur van maandag tot en met donderdag.
In overleg met de zorginstelling wordt bepaald wie hiervoor in aanmerking komen.