GROEPSVERVOER

Vanuit verschillende zorginstellingen (o.a. Esdege-Reigersdaal, Philadelphia) vervoeren wij mensen met een beperking naar de diverse activiteiten, die georganiseerd worden. Te denken valt hierbij aan de drumband, voetbal, de soos, fitness, koken, radio Drive, e.d.
 

Dit vervoer vindt voornamelijk 's avonds plaats tussen 18.00 uur en ong. 21.00 uur van maandag tot en met vrijdag.

In overleg met de zorginstelling wordt bepaald wie hiervoor in aanmerking komen.