BEKIJK HIER DE VIDEO OVER DE HUGOHOPPER!

 

De film over de Hugohopper is geproduceerd door Maria Kolassa & Reinout van Schie.

In opdracht van Urgenda (www.urgenda.nl) en de Gemeente Heerhugowaard.

Urgenda is de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken.
Dat doen we aan de hand van een lange-termijnvisie, een concreet actieplan tot en met 2050 en onze icoonprojecten. Met initiatieven als de Dag van de Duurzaam-heid en Regiotouren laten we zien hoeveel koplopers er actief zijn.