REISREGELS

Deze reisregels zijn van toepassing bij lidmaatschap van de Vervoersvereniging Heerhugowaard en gebruik van de HugoHopper.
 

Artikel 1: dienstregeling

De Vervoersvereniging Heerhugowaard maakt tijdig aan de leden haar dienstregeling en routes kenbaar. Echter, de dienstregeling en routes kunnen in de loop der tijd wijzigen, hetzij tijdelijk (bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden) hetzij blijvend. De vereniging zal deze wijzigingen zo snel mogelijk kenbaar maken aan haar leden.

De Vervoersvereniging Heerhugowaard is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een afwijking van de dienstregeling en de routes.
 

Artikel 2: tarieven

Het lidmaatschap van de Vervoersvereniging Heerhugowaard kost € 12,50 per jaar. Jeugdigen van 4 t/m 12 jaar kunnen lid worden tegen een tarief van € 5,00. Kinderen tot 4 jaar hoeven geen lid te worden en reizen gratis mee.
Een enkele rit kost € 0,50. Deze tarieven zijn vastgesteld voor een lidmaatschapsjaar. Indien deze wijzigen, zal de vereniging dit tijdig kenbaar maken aan haar leden. Familie en gasten kunnen meerijden op uw lidmaatschapskaart. Zij betalen een ander tarief nl 1,50 voor een dagkaart. Met deze kaart kunnen zij op de dag van afstempeling onbeperkt gebruik maken van de lijndiensten. Kinderen boven de 4 jaar betalen ook dit dagkaarttarief.


Artikel 3: betalingsmogelijkheden

U kunt uw lidmaatschap op de volgende manieren betalen:
• Doorlopende automatische incasso
• Zelf overmaken op rekeningnummer 12.25.27.356 onder vermelding van uw naam
  (hiervoor rekent de vereniging € 1,00 extra administratiekosten)
• Contant
  U kunt betalen op het kantoor van de Vereniging aan het stadsplein, Middenwaard 127, 1703 SC  Heerhugowaard (geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur)

Nadat wij uw betaling ontvangen hebben, wordt het lidmaatschapspasje zo spoedig mogelijk verstuurd
naar het door u opgegeven adres.


Artikel 4: verlies of diefstal van uw lidmaatschapspasje

Indien u uw lidmaatschapspasje verloren bent of het is gestolen, waarschuw dan zo snel mogelijk de vereniging. Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur via 072 737 02 17. Of spreek langzaam en duidelijk het antwoordapparaat in met uw naam, adres en telefoonnummer. U krijgt dan zo snel mogelijk een nieuw pasje thuisgestuurd. De vereniging rekent hier € 2,50 administratiekosten voor.


Artikel 5: uw lidmaatschap opzeggen

Als u uw lidmaatschap op wilt zeggen, dient u dit schriftelijk te doen uiterlijk 1 maand vóór uw lidmaatschapsjaar verloopt.
Voorbeeld: u wordt op 1 juni lid. Uw lidmaatschap loopt dan van 1 juni tot en met 31 mei van het opvolgende jaar. Dan moet u vóór 1 mei van het opvolgende jaar uw lidmaatschap schriftelijk hebben opgezegd.
U krijgt géén contributie terug van het resterende lidmaatschapsjaar.
 

Artikel 6: vervoersbewijs

Na het instappen koopt de passagier een kaartje volgens het tarief genoemd in artikel 2.. De passagier moet hierbij zijn lidmaatschapspas kunnen tonen. Het kaartje is slechts geldig als het gestempeld is door de chauffeur.


Artikel 7: bagage

Een passagier mag bagage meenemen, mits deze goed opgeborgen wordt, de andere passagiers niet hindert of in de weg ligt van de uitgangen.
Huisdieren mogen mee als zij op schoot gehouden worden en geen overlast veroorzaken.
Het reizen met de HugoHopper is voor eigen risico van de passagiers. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade.


Artikel 8: in de bus

Het is de passagier verboden te roken, te eten en te drinken in de bus. Foto’s en video’s mogen alleen gemaakt worden indien vooraf toestemming verkregen is van de chauffeur en van de vereniging.


Artikel 9: gevonden voorwerpen

Indien een passagier een voorwerp verloren heeft tijdens het reizen met de HugoHopper, dient hij dit zo snel mogelijk te melden aan de vereniging. Indien het voorwerp gevonden wordt en afgegeven bij de vereniging, zal de vereniging haar best doen het verloren voorwerp te retourneren.
Indien een passagier een verloren voorwerp gevonden heeft, dient hij het af te geven aan de chauffeur. De chauffeur geeft het voorwerp af aan de vereniging, die haar best zal doen het verloren voorwerp te retourneren aan de eigenaar.

 

Artikel 10: suggesties, tips, opmerkingen of klacht

Als u een vraag heeft, een klacht of een goed idee dan kunt u dat op de pagina "ik heb een klacht, een idee, een vraag" via het reactieformulier aan ons laten weten. Of stap even binnen bij het kantoor van de HugoHopper, Middenwaard 127, 1703 SC Heerhugowaard. Betreft het een klacht dan wordt deze vertrouwelijk behandeld door een speciaal hiervoor aangewezen vertrouwenspersoon.

 

Artikel 11: de chauffeur mag u de toegang tot de bus weigeren of u uit de bus zetten indien u:

• Geen geldig lidmaatschapspasje of kaartje kan tonen
• Overlast veroorzaakt
• Schade toebrengt aan de bus of spullen van de chauffeur en/of de andere passagiers
• Spullen steelt van de chauffeur en/of de andere passagiers
• De chauffeur hindert bij het rijden
• Rookt in de bus