SITE INFORMATIE

Browser en instellingen

Onze internetsite is geschikt voor Microsoft Internet Explorer 4.0 of hoger en Mozilla Firefox, voor een schermresolutie van 1024 x 768 pixels en een kleurspectrum van tenminste 65.536 kleuren. Om al deze functies te kunnen gebruiken dient u Java-Script op uw browser te activeren. Bij de ontwikkeling van deze website is getracht zoveel mogelijk te voldoen aan de standaarden van W3C (www.w3.org) en daardoor zo compatibel mogelijk te zijn met diverse browsers en diverse besturingssystemen. Uitdrukkelijk wordt echter gesteld dat niet kan worden gegarandeerd, dat deze website 100% zal werken in combinatie met alle versies van alle soorten browsers op alle versies van alle soorten besturingssystemen.

PDF-data

Om documenten in hun originele opmaak te kunnen bekijken, maken wij gebruik van het PDF-format. Het hiervoor benodigde Acrobat Reader is gratis. U kunt deze downloaden op de website van Adobe.

 

DISCLAIMER

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de Vervoersvereniging Heerhugowaard – HugoHopper of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Vervoersvereniging Heerhugowaard. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Vervoersvereniging Heerhugowaard.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Vervoersvereniging Heerhugowaard sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige schade die voortvloeit uit onvolledigheid of onjuistheden van de inhoud van deze site.

Informatie

De inhoud van de informatie op deze internetpagina's is slechts bedoeld als verschaffing van algemene informatie. Vervoersvereniging Heerhugowaard streeft er naar om de informatie op deze site correct weer te geven. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Verwijzingen en links

Vervoersvereniging Heerhugowaard is niet verantwoordelijk voor informatie of de inhoud van de pagina's van derden waarnaar in deze site verwezen wordt of waarnaar hyperlinks zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud of wat daar uit voortvloeit. Vervoersvereniging Heerhugowaard behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigen danwel te verwijderen indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van de overige internetgebruikers, andere derden of onze statuten.

Privacy

Vervoersvereniging Heerhugowaard behandelt uw gegevens volstrekt betrouwbaar. De gegevens worden voor administratieve doeleinden bij ons in een database opgeslagen. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden doorgegeven of verkocht.

Copyright

Het copyright en de informatie op deze website is eigendom van Vervoersvereniging Heerhugowaard. Niets van deze website mag worden opgeslagen of gedupliceerd zonder toestemming van Vervoersvereniging Heerhugowaard. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

© 2011 VERVOERSVERENIGING HEERHUGOWAARD